Product Details

KAKO ŽE? – urjenje branja

15,00 

Učni pripomoček za urjenje branja. Vsebuje najbolj pogoste besede, kjer prihaja do napak (zaradi vidno podobnih črk ali zvočno podobnih glasov). Zaradi načina pripenjanja s ščipalkami nudi posamezniku takojšnjo povratno informacijo, kar omogoča samostojnost pri urjenju branja.

2 na zalogi

Šifra: toy000099 Kategorije: , , Oznaka:

Share

Opis

Učni pripomoček za urjenje branja. Vsebuje najbolj pogoste besede, kjer prihaja do napak (zaradi vidno podobnih črk ali zvočno podobnih glasov). Zaradi načina pripenjanja s ščipalkami nudi posamezniku takojšnjo povratno informacijo, kar omogoča samostojnost pri urjenju branja.

Veliko začetnih bralcev in tistih, ki imajo bralne težave, se sooča z zamenjavo črk znotraj posamezne besede. Največkrat prihaja do zamenjave zvočno podobnih glasov (npr. t-d) ali vidno podobnih črk (npr. b-d). Prav tako so pogosta izpuščanja ali dodajanja črk zaradi izgovorjave (konj – kon, dež – dž). Pripomoček je zasnovan tako, da na karticah vsebuje ilustracije prav takšnih besed, kjer pride do teh napak, spodaj pa so podani trije zapisi. Bralec mora poiskati pravilen zapis in ga pripeti s ščipalko. Ko pripne nekaj kartic (po izbiri), jih obrne in na zadnji strani preveri pravilnost. V kolikor se ščipalka nahaja na zelenem polju, je bilo branje uspešno. Iz napačno pripetih kartic odstrani ščipalke, kartice med sabo pomeša in ponovno poskusi. Dejavnost je uspešno opravljena, ko so vse kartice pravilno pripete.

Tak način omogoča bralcu samostojnost pri branju in takojšnjo povratno informacijo. Priporočljivo je, da se kartice redno uporabljajo, saj na tak način bralec pridobiva spretnosti natančnega branja, hkrati pa si nekatere besede zapomni kot sliko. Besede, ki bralcu ne delajo težav, lahko iz kupčka za vajo izloči.

V kompletu se nahaja 60 kartic z ilustracijo ter 20 ščipalk.

DODATNI NAČINI UPORABE:

Primeren že v predbralnem obdobju, kjer izkušeni bralec pokaže kartico otroku, nato prebere spodnje besede, otrok pa ob pravilni besedi poskoči (počepne, zaploska ipd.). S tem poveže gib z ustrezno besedo in uri slušno pozornost .

Določanje začetnih in končnih glasov – odrasli pokaže kartico otroku, ta poimenuje narisano in določi začetni/končni glas.

Pomnjenje ustreznega zapisa: otrok izbere ustrezni zapis, ga preveri s ščipalko, nato naredi preval in besedo zapiše na tablo ali drugo horizontalno podlago.

Otrok si izbere 3 kartice in iz njih tvori smiselno poved (ČMRLJ, DEŽ, BOR- Včeraj popoldne je močno deževalo, zato se je čmrlj skril pod borovo vejico). Prešteje število besed in po želji poved tudi napiše. S tem uri smiselno sestavo povedi, število besed v povedi in ustrezen zapis.

Posamezne kartice z ilustracijami lahko služijo tudi kot vaje vidnega pomnjenja. Otrok izbere 5 kartic in jih postavi v želeno zaporedje. Dobro si ga zapomni, nato kartice premeša. Trikrat poskoči s kolebnico in postavi kartice v enako zaporedje, kot so bile prej.

Otrok izbere eno kartico in pripne pravi zapis. Izkušeni bralec na list zapiše le prvo in zadnjo črko. Vmes pa je toliko prostora, kot je manjkajočih črk. Otrok dopolni zapis z ustreznimi črkami in pravilnost preveri na pripeti kartici. S tem dodatno utrjuje analizo in sintezo besed.